18 Juli 2024

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN GERAKAN KHOTMIL QUR’AN

DALAM RANGKA PERINGATAN NUZULUL QUR’AN 1443 H/2022 M

KECAMATAN SAWAHAN TAHUN 2022

NO          DESA/KELURAHAN           JUMLAH MAJELIS                    JUMLAH KHATAM

 1.      SIDOMULYO                          10                                                      10
 2.      REJOSARI                               10                                                      10
 3.      KANUNG                                  8                                                       8
 4.      KROKEH                                  3                                                        3
 5.      PUCANGREJO                        16                                                     16
 6.      LEBAKAYU                              14                                                    14
 7.      BAKUR                                      14                                                    14
 8.      GOLAN                                      13                                                    16
 9.      PULE                                          2                                                       2
 10.      CABEAN                                    24                                                   45
 11.      SAWAHAN                               5                                                      12
 12.      KAJANG                                   5                                                        5
 13.      KLUMPIT                                 2                                                        2